פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 12) מה-25.11.1970

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 12) מה-25.11.1970:
מחליטים:
* להטיל על עו"ד צבי מיתר – יו"ר ועדת הקולנוע, לכנס את הוועדה ולהגיש את המלצותיה לגבי הנחה בהיטל עינוגים לקולנוע "אור און".
* להקים ועדת חקירה לגבי אובדן רהיט בבית הספר של חטיבת הביניים, בהרכב הבא: א. אחידב – גזבר המועצה,
ג. איצקוביץ – מנהל מחלקת החינוך, י. גור – מנהל השירותים.
* להאריך את החוזה עם י. גור – מנהל השירות, לחצי שנה.
* להוציא מכרז לבניית בי"ס ממלכתי בן 18 כיתות ומינהל, ברחוב בר יהודה.

משתתפים: אביגדור ורשה – ראש המועצה
צבי פרידמן, עמנואל ירדני, חנוך ביטלמן, יעקב נחושתן, קלרי גרינוולד – חברי המועצה
נוכחים: דוד ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים: ורשה וענבי

/// מיכל 62 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש