פרוטוקול ישיבת ועדת רישיונות (מס' 3) מה-17.8.1970

פרוטוקול ישיבת ועדת רישיונות (מס' 3) מה-17.8.1970:
הוחלט:
* לאשר את הבקשה לחלוקת חלב (באזור קיראון) ואת הבקשה לאטליז (ברחוב רקפת), בתנאי שימלאו את דרישות משרד הבריאות.
* לדחות את הבקשה להפעלת מכונות למשחקי ספורט ובידור – לאחר חוות דעת המשטרה, ואת הבקשה למכירת דגים חיים – היות ובאזור (המוקפא) כבר יש חנות דומה.

משתתפים: נחושתן יעקב – יו"ר הוועדה
צבי פרידמן, חנונה דוד – חברי הוועדה
חסרים: מ. שטרנפלד, בר-לב צבי – חברי הוועדה
נוכח: שקורי אברהם – מזכיר
חתומים על הפרוטוקול: נחושתן יעקב, שקורי אברהם

/// מיכל 62 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש