ישיבת ועדת מכרזים והצעות (מס' 6): מבנה לחטיבת הביניים – 26.8.1970

ישיבת ועדת מכרזים והצעות (מס' 6): מבנה לחטיבת הביניים – 26.8.1970:

עמוס אורן – מהנדס המועצה: בתיבת ההצעות, שנפתחה ב-29.7 נמצאו שתי הצעות לבניית מבנה בי"ס בן 24 כיתות לחטיבת הביניים: הצעות "סולל בונה" ו"אתרי בנייה לישראל בע"מ". ההצעות הועברו לבדיקת משרד המהנדסים מורצקי-רוזן.
הוחלט להמליץ בפני המועצה על הצעת "סולל בונה" – ההצעה הזולה, בסך 1,101,845 ל"י.

משתתפים:
עמנואל ירדני (יו"ר הוועדה), צבי פרידמן, עמוס אורן – חברי הוועדה
חותמים: ירדני ואורן

/// מיכל 62 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש