קובץ פרוטוקולים של ישיבות ועדת הצעות – שנת 1962 (חלק ג')

מקבץ פרוטוקולים של ישיבות ועדת הצעות – שנת 1962 (חלק ג')
*** חברי הוועדה:
סמי כץ (יו"ר הוועדה), נ. בוקצ'ין, י. לוינסון, מ. גצולסקי, ז. נוימן, ו. שהרבני, ש. צבייר  – חברי הוועדה
ע. אורן – מהנדס המועצה
הפרוטוקולים נרשמו על ידי ש. אונגר  או אורה פולק ונחתמו על ידי כץ  ורושם/רושמת הפרוטוקול
מידת ההשתתפות איננה קבועה. כשמידת ההשתתפות נמוכה מהדרוש, הישיבה נדחית.

*** רצף הישיבות שלהלן, בהתאם למוצג במקבץ – כולן, כאמור משנת 1962:
* מה-2.7 (מס' 26): הוחלט לקבל את הצעת חברת "קיר-און" בע"מ, לביצוע עבודות הביוב.
ב-18.6 נפתחה תיבת המכרזים מס' 6/62 (בנוכחות סמי כץ וגב' ג'ויס בז'רנו),
לגבי שתי כיתות בי"ס "ניר", שתי כיתות בי"ס "בן זכאי", אולם התעמלות  בבי"ס "תלמים"
ותוספת חשמל למועדון הטכני.
הוחלט לדחות את הדיון בהצעות למכרזים אלו, מחמת נוכחות מעטה של חברי הוועדה.
* מה-8.7 (מס' 27): מאשרים את פרוטוקול מס' 25 מה- 21.6,
מחליטים: למסור את עבודות החשמל במועדון הטכני לבצלאל גרינברג,
לדחות את הדיון בעבודות סיוד בבתי הספר,
לקבל תשלום עבור השימוש בשלושים הספסלים שנמסרו לבריכת השחייה עבור הקייטנה.
* מה-18.7 (מס' 28): מחליטים: לקבל את הצעת המחירים של  הקבלן המקומי שרייבר,  עבור סיוד בתיה"ס,
כבסיס ליתר בעלי המקצוע המעוניינים לעבוד, ולחלק את העבודה ביניהם.
למסור לבצלאל גרינברג את העבודה לגבי הרמקולים בבתיה"ס,
מה-26.12 (מס'35): מחליטים לקבל את ההצעה להתקנת תריסי אסבסט לאולם ההתעמלות,, שתכלול את מירב הפרטים,
* מה-19.12 (מס' 34): מחליטים למסור את עבודות הביוב בשטח הפיתוח – שיכון עובדים, לצוקרמן את טיקוצ'ינסקי,
ההצעה הזולה ביותר.
* מה-29.10 ( מס'32): מחמת נוכחות נמוכה של משתתפי הוועדה, מחליטים להביא את הדיון בנושאי ריהוט מעבדות ביה"ס התיכון ומכרז הניקוז בקריה, לישיבת המועצה.
* מה-25.10 (מס' 31), 17.10 (מס' 30), מה-17.9 (מס' 29), מה-21.6 (מס' 25), מה-28.5 (מס' 24),
מה- 24.5 (מס' 23), מה-10.5 (מס' 22), מה-8.4 (מס' 21), מה-8.2 (מס' 18):
נושאי הדיון העיקריים בישיבות אלו – בדומה לנ"ל. בנוסף: דנו בחשמל לבארות, כביש יהודה המכבי, כתובות לקיר זיכרון, עבודות טרקטור לפסי בידוד ולניקיון מגרשים.

/// מיכל 57 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש