פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 80) – 13.1.1965

פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 80) – 13.1.1965
הוחלט:
* לפנות לשר הפנים בדבר אישור תיקון חוק העזר לביוב.
* לאשר את הצעת התיקון לחוק העזר לסלילת כבישים.
* לסייע לתושבים שיתקשו בתשלום עבור עבודות הפיתוח, באמצעות הקמת ועדה מיוחדת אשר תציע תנאי תשלום.
* לאשר את פרוטוקול ישיבה מס' 12 של ועדת הרישיונות, למעט סעיפים  מס'2 (דרוש ברור עם מנהלת לשכת הסעד), מס' 4 (הבקשה הוסרה) ומס' 8 (נדחה עד לדיון בנושא הרוכלים).
* לאשר את פרוטוקולים ישיבות הנהלת המועצה:
אישור פרוטוקול מס' 98 – למעט קבלת הלוואה בסך 35,000 ל"י
אישור פרוטוקול מס' 99 – למעט דרישה לתיקון תקציב בלתי רגיל לשנת 1963/64 : 600,000 ל"י במקום 200,000 ל"
אישור פרוטוקול מס' 100
* נדחה אישור פרוטוקול ישיבת ועדת הסעד מה-9.10.64.
* לאשר תקציב בלתי רגיל למבנים טרומיים בסך 70,000 ל"י.

משתתפים:
י. כהן -ראש המועצה, נ. בוקצ'ין, סמי כץ – סגני ראש המועצה
י. אסלן, מ. גזית, י. לוינסון, ז. נוימן – חברי המועצה
חסרים: ש. צבייר (חולה), ו. שהרבני – חברי המועצה
נוכחים: ד. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
גב' ש. סקלי – רושמת הפרוטוקול, חותמים: כהן וסקלי

/// מיכל 57 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש