פרוטוקול מישיבת המועצה (מס' 88) – 7.7.1965

פרוטוקול מישיבת המועצה – 7.7.65
* לאחר העלאת זכרו של משה שרת ז"ל, מחליטים לקרוא את ביה"ס החדש בשטח הפיתוח על שמו.
* אישור פרוטוקול ישיבת הרישיונות מס' 13:
דוחים הבקשות לרוכלים, ומחליטים להעביר את נושא הרוכלות למחלקת הסעד והתברואה לבדיקה נוספת של מקרי הסעד הרוכלים, מבלי לפגוע בצד האסתטי והסניטרי-תברואתי.
מאשרים את בקשת מאפיית ויטיחובסקי, להעברת הרישיון על שם יעקב ויטיחובסקי לשותפים הופמן שלום, דויטש נפתלי וזליקוביץ דוד.
* פרוטוקול ישיבת ועדת הסעד להנחה ממסים מס' 23, מה-30.5.65: בעקבות תלונת מנהלת לשכת הסעד, מביא  יו"ר המועצה לתשומת לב חברי הוועדה, שלא ייתכן שחבר בוועדה יגלה למבקש הנחה, מי התנגד לבקשתו – כך גם לגבי הבקשה לרישיונות. אחר כך מוחזר הפרוטוקול ליו"ר הוועדה לעריכה מחדש עם הנמקה.
* מאשרים את החלטות ועדת הסעד מה-30.5.65, לגבי מתן תמיכה למשפחות, לבודדים ולהורים להחזקת ילדים במוסדות.
* אישור החלטות ישיבת הנהלת המועצה מס' 104, לגבי: נטיעת עצים לזכר אלי כהן ז"ל, הלוואה עבור בית כנסת "אחוות אחים" ומוסדות ציבור בשטח "רימון", פרסום מכרזים, רכב לראש המועצה והגזבר, ציוד כוח אדם, הלוואה למטרת בניית מוסדות חינוך וציבור.
* מאשרים את החלטות ישיבת ועדת ההצעות מס' 67 מה- 23.6.65, בדבר: סיוד וצבע בבתי"ס וגני ילדים – וחיבור ביוב לבתים.
* מחליטים על פרסום מכרז לעבודות ביוב וסלילת כביש בשיכון חברת חשמל – דרומית לרחוב וולך, במימון ועדת עובדי חברת החשמל.

משתתפים:
י. כהן -ראש המועצה, סמי כץ – סגן ראש המועצה
י. אסלן, מ. גזית, י. לוינסון, י. בן צבי,  ז. נוימן, ו. שהרבני – חברי המועצה
חסר: ש. צבייר – סגן ראש המועצה
נוכחים: ד. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 57 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש