פרוטוקול מישיבת המועצה (מס' 91) – 3.10.1965

פרוטוקול מישיבת המועצה (מס' 91) – 3.10.1965
* אישור החלטות ישיבת ועדת ההצעות מס' 70 מה-31.10.65 לגבי מסירת עבודות ביוב באזור "רימון" לחברת "תלמים, בניית "תלמוד תורה" ובית הכנסת "ישורון" לאחים גרין, ריהוט לגן ילדים לנגריית "אשל" בקריה.
* אישור החלטות ישיבת ועדת הסעד להנחה ממסים מס' 23 (מתוקן) מה-30.5.65 – למעט בקשות ספורות שנדחו או אושרו חלקית.
* אישור החלטות ישיבת ועדת הסעד להנחה ממסים מס' 24  מה-15.8.65 – למעט בקשה אחת ושלוש באופן חלקי.
* בעקבות הדיווח של נוימן, יו"ר ועדת ביקורת עבודות הפיתוח שנעשו במקום (ביוב, כבישים ומדרכות), על הסתירות שנמצאו בין החוזה לבין יומני העבודה – ופעולותיו בנושא, הוחלט להפיץ בין חברי המועצה את מכתבו של נוימן לקידר – האחראי על עבודות הפיתוח, את תשובת קידר ותכתובת נוספת.
* מחליטים לאשר מספר הלוואות, ממקורות שונים ובתנאים שונים.
* לאחר בדיקת שלוש ההצעות שהוגשו למכרז לקבלת מהנדס לעבודות פיקוח על עבודות ציבוריות, הוחלט לקבל את המהנדס שניידר, עובד מקורות.

משתתפים:
י. כהן -ראש המועצה, סמי כץ – סגן ראש המועצה
י. אסלן, מ. גזית, י. לוינסון,  ז. נוימן, ו. שהרבני, י. בן צבי – חברי המועצה
חסר: ש. צבייר – סגן ראש המועצה
נוכח:  א. אחידב – גזבר המועצה
ד. פישהוף – רושמת הפרוטוקול
חותמים: כהן ופישהוף

/// מיכל 57 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש