פרוטוקול מישיבת המועצה (מס' 87) – 23.6.1965

פרוטוקול מישיבת המועצה 23.6.65
לאחר העלאת זכרו של מרטין בובר ז"ל, נפתחה הישיבה אשר הוקדשה לאי-עמידת חברת קיראון, במועדי הבנייה לגבי 136 יחידות הדיור למומלצי המועצה המקומית ולגבי 216 יחידות דיור נוספות.
לאחר השתתפות של כמעט כל החברים, הוחלט:
* המועצה רושמת לפניה את הודעת היו"ר לגבי התפתחות העניינים בין המועצה וחברת קיראון, וסומכת ידיה על ההודעה, כי יינקטו כל האמצעים לקידום בניית הדירות לכל מומלצי המועצה.
* המועצה מבקשת מוועדת הדיור לבדוק ולבקר את כל ההערות וההצעות שהושמעו בקשר לדיור  עבור מומלצי המועצה.
* המועצה תחזור לדון בנושא, אחרי קבלת מסקנות ועדת הדיור .

משתתפים:
י. כהן -ראש המועצה, סמי כץ – סגן ראש המועצה
י. אסלן, מ. גזית, י. לוינסון, י. בן צבי,  ז. נוימן, ו. שהרבני – חברי המועצה
חסר: ש. צבייר – חבר המועצה
נוכח: א. אחידב – גזבר המועצה
גב' ש. סקלי – רושמת הפרוטוקול
חותמים: כהן וסקלי

/// מיכל 57 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש