פרוטוקול ישיבת ועדת ההצעות (מס' 65) – 14.4.1965

פרוטוקול ישיבת ועדת ההצעות (מס' 65) – 14.4.1965
מחליטים  להמליץ בפני המועצה:
* למסור את עבודות הביוב ברחוב וולך ובשטחים שונים, לקבלן הזול ביותר – לרוט-צוקרמן.
* בפתיחת תיבת ההצעות, להחתים את 2 החברים האחראים לפתיחתה לפני מסירת ההצעות לבדיקת המהנדסים.
* למסור את עבודות פיתוח מעון הילדים לקבלן הזול – לבן ציון וילקר ובנו – למעט העבודות שהמועצה יכולה לבצע בכוחות עצמה.
* לרכוש את המבנים הטרומיים מחברת "נוה אסבסט".
* לבקש הצעות נוספות בנושא החשמל ליום העצמאות, לצורך השוואת מחירים.
* למסור את התקנת הוילונות באולם ביה"ס התיכון לבעל ההצעה הזולה ביותר – לפביאן.

משתתפים:
ס. כץ (יו"ר הוועדה), ש. צבייר, י. בן צבי, י. לוינסון, ו. שהרבני, ז. נוימן – חברי הוועדה
חסר: מ. גזית – חבר הוועדה
חותם: ס. כץ

/// מיכל 57 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש