פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 81) – 20.1.1965

פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 81) 20.1.1965
מחליטים:
* לאשר את פרוטוקול ישיבת ועדת ההצעות מס' 63 מה-16.12.64, בדבר עבודות רשת המים והחשמל למאגר המים.
* לאשר את פרוטוקול ישיבות ועדת הסעד להנחה ממסים מס' 21 מה-19.10.64 ומס' 22 מה-9.11.64 – למעט מספר קטן של סעיפים (לגבי חלקם אושרה הנחה נמוכה מהמבוקש וחלקם נדחו – או שרק הדיון נדחה).
* לאשר את פרסום המכרז לגבי עבודות פיתוח למעון ילדים.
* לקבל הלוואה בסך 310,000 ל"י לעבודות ביוב ו-50,000 ל"י למוסדות דת.
* להחכיר להסתדרות  את אולם בית ההתעמלות השייך למועצה  – להחכיר לתקופה של 49 שנים בתנאים מסוימים (בין השאר, שיאפשרו לביה"ס להשתמש בו ( בהימנעות לוינסון (עקרונית – העברת רכוש המועצה לאחרים) ונוימן (מחשש לחילול שבת).

משתתפים:
י. כהן -ראש המועצה, נ. בוקצ'ין, סמי כץ – סגני ראש המועצה
י. אסלן, מ. גזית, י. לוינסון, ז. נוימן, ו.. שהרבני – חברי המועצה
חסר: ש. צבייר (חולה) – חבר המועצה
נוכחים: ד. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 57 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש