העברות בין סעיפים בתקציב הרגיל לשנת 1964-65

רשימת העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 1964-65:
הקטנת סכום בסך 296,650 ל"י מסעיפי התשלומים – בהתאם לרשימה (הנוכחית) מס' 1,
והגדלת סעיפי התשלומים ברשימה מס' 2 (ראה קובץ 57-4-0-30) באותו סכום.
הפירוט בפרוטוקולים/בקבצים המקוריים.

 

/// מיכל 57 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש