פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה (מס' 88) – 26.2.1964

פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה (מס' 88) – 26.2.1964:
מחליטים:
* בתקופת היעדרות ראש המועצה, לרגל נסיעתו לחו"ל, תועבר סמכותו לסגן ראש המועצה נחמיה בוקצ'ין.
* על תקציב נוסף לשנת 1963/64 (הפירוט שצורף, לא נמצא).
* לאשר את הצעת התקציב לשנת 1964/65 (ההצעה שצורפה, לא נמצאה) ולהעביר להחלטת המועצה.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה, נ. בוקצ'ין וסמי כץ – סגני ראש המועצה
נוכחים: י. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים: י. כהן,  ד. ענבי

/// מיכל 68 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש