פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה (מס' 85) – 21.1.1964

פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה (מס' 85) – 21.1.64:
מחליטים להוסיף לתקציב הבלתי רגיל לשנת 1963/64, עבור הקמת בית תרבות, מעון ילדים וגני ילדים באזור הפיתוח.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה, נ. בוקצ'ין וסמי כץ – סגני ראש המועצה
נוכחים: י. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים: י. כהן,  ד. ענבי

/// מיכל 68 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש