סדר היום לישיבת המועצה (מס' 70) שתתקיים ב-19.8.1964

סדר היום לישיבת המועצה (מס' 70), שתתקיים ב-19.8.1964,
אשר נשלח ליעקב כהן על-ידי ד. ענבי, מזכיר המועצה, ב-17.8:
* אישור פרוטוקול ישיבת ועדת ההצעות (מס' 57) מה-12.8.64: עבודות פיתוח – גן ילדים, בניין תלמוד תורה
ועבודות פיתוח – בי"ס נבטים,
* אישור פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים (מס' 58) שתיערך ב-19.8.64: מכרז להקמת רמפה – מתקן מרכזי להרקת אשפה ומחסני המועצה,
* ערבות המועצה להלוואה בסך 7,000 ל"י למועצה הדתית, עבור בית הכנסת,
* הקמת בית כנסת לעדה הבבלית – פרסום תקציב בלתי רגיל בסך 120,000 ל"י
* פרסום מכרז לציוד מטבח למעון ילדים.

העתק לוועדת ההצעות

/// מיכל 68 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש