פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 64/64) – 5.8.64

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 64/64) – 5.8.64:
מחליטים:
* לבצע עבודות פיתוח בבי"ס "נבטים" הישן, פרט למגרש הכדורסל.
* להטיל על סמי כץ לבדוק אם הקבלנים לעבודות הפיתוח עומדים בתנאי החוזים ובלוח הזמנים.
אם יתברר שאינם עובדים לפי תנאי המכרז יש לפעול בהתאם לכתוב בהם.

משתתפים: י.. כהן – ראש המועצה, נ. בוקצ'ין וסמי כץ – סגני ראש המועצה
נוכח: א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים: י. כהן, א, אחידב

/// מיכל 68 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש