פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 63/64) – 30.7.64

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה – 30.7.64:
מחליטים על התקנת ארגז למכונת אשפה, להצטברות נוזלים.
* מאשרים שכר דירה לאורח מדרכטן.
* מאשרים לשמואל לנדוי ולנחמה אקסלרוד הלוואה לרכישת רכב לצורך עבודתם, בסך 2,000 ל"י (לכל אחד).
* מחליטים על פרסום מודעה בדבר בתי מלאכה, במבנים על בתי קומות.

משתתפים: י.. כהן – ראש המועצה, נ. בוקצ'ין וסמי כץ – סגני ראש המועצה
נוכחים: י. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים: י. כהן,  ד. ענבי

/// מיכל 68 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש