פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 60/64) – 15.7.1964

פרוטוקול ישיבת הנהלת מועצה (60/64) – 15.7.1964
מאשרים את פרוטוקולים הנהלת המועצה מס' 57 ומס' 59.
מחליטים על:
* תכנון מעבדת צילום ושרטוט (בידי קופמן) בביה"ס התיכון.
* הקמת בריכת שחייה בשטח הפיתוח, ומטילים על בוקצ'ין לברר האפשרות של הזרמת המים.
* קבלת זכויות חכירה (במרשם הקרקעות) על החלקות עליהן עומדים הבניינים ציבוריים: מכון מים, בריכת מים ובניין ציבורי ("בית העם") – הנמצאים כבר שנים בחזקת המועצה, אולם רשומים עדיין על שם "אגודת פועלים שיתופית בע"מ" (אגודת "שכונת אונו" ). זאת, למרות שכבר סוכם בעבר, על פירוקה ועל העברת הזכויות ממנה למועצה, ללא תמורה.
* פרסום מכרז על עבודות פיתוח: לבי"ס חדש בשטח הפיתוח, גן ילדים בשטח "קיראו" ומעון ילדים.
* להביא לאישור המועצה הלוואות פיתוח למועצה.

משתתפים: י.. כהן – ראש המועצה, נ. בוקצ'ין וסמי כץ – סגני ראש המועצה
נוכחים: י. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים: י. כהן,  ד. ענבי

/// מיכל 68 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש