פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 67/64) – 14.9.1964

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 67/64) – 14.9.1964
מחליטים על:
* הכנת מכרז לבניית בי"ס לפי דגם "דימונה".
* רכישת כלי נגרות.
* קבלת הלוואה בסך 10,000 ל"י מקרן הלוואה "חיסכון לתיכון".
* השתתפות בהחזקת רכב של אמנון גרשוני, לצורך מילוי תפקידו, בשיעור 1,000 ק"מ לחודש.
* הנחה בשיעור 50% מהיטל עינוגים על הסרט "דליה והמלחים".
* לספק מים לבנייה, לחברת "דרום אפריקה".
* הגשת תכניות להפקעה ברחוב וולך – בין רחוב סוקולוב לרמז, לצורך הפקעת הכביש.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה, נ. בוקצ'ין וסמי כץ – סגני ראש המועצה
נוכחים: י. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים: י. כהן,  ד. ענבי

/// מיכל 68 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש