פרוטוקול ישיבת ההנהלה (מס' 40) 11.7.1962

פרוטוקול ישיבת ההנהלה (מס' 40) 11.7.1962
מחליטים על:
* תקציב בלתי רגיל לשנת 62/63 להקמת מתקני ספורט ולהקמת גדר סביב בית ההסתדרות.
* העברה לדיון במועצה, את נושאי ההנחה בשכר לימוד בתיכון ובאגרת חינוך לחיילים בשרות קבע.
* אגרת ביוב לבתי מגורים, חנויות ומשרדים, מפעלים תעשייתיים ומגרשים ציבוריים.

משתתפים: י. כהן (יו"ר), נ.בוקצ'ין, ס. כץ – חברי ההנהלה
ד. ענבי – מזכיר המועצה
חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 57 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש