פרוטוקול ישיבת ועדת רישיונות (מס' 7) 4.4.1962

פרוטוקול ישיבת ועדת רישיונות לעסקים 4.4.62
הוחלט לאשר את הבקשות לרישיון :
* למצרי יהודית – למספרה (בתנאי שתמלא את דרישות לשכת הבריאות)
* לאינה ורן פישל  – למילוי סיפונים (בתנאי שתמלא את דרישות לשכת הבריאות)
* לייר מרים – למספרה (המקום מאושר על-ידי לשכת הבריאות)
הוחלט לדחות את הדיון בבקשת:
* יוסף צלח – לאטליז בשטח פתוח (לברר במועצה, היות וקדם לו במקום  מקרה סעד)
* דבי מאור – לחידוש אטליז בשטח פתוח (עד לחלוקת החנויות בשוק החדש)

משתתפים:
זלמן נוימן (יו"ר), סמי כץ, יוסף לוינסון, דבי שמואל – חברי הוועדה
א. שקורי – מזכיר הוועדה
חותמים: נוימן ושקורי

/// מיכל 57 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש