פרוטוקול ישיבות הנהלת המועצה מה-21.3.1962 ומה-28.3.1962

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה מה-21.3.1962
הוחלט:
* להטיל על סמי כץ להכין תכנית למגרש משחקים ולמגרש כדור-סל, וכן הערכה כספית לגדרות לגנים.
* להתקין 3 מתקני שחייה (מהתקציב הבלתי רגיל).
* לאשר 150 ל"י לריסוס חורשות.
* להקים במה לחג העצמאות וסידורי חשמל.
* שוורץ בנו יעבוד עם המכבש.

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה מה-28.3.1962
מחליטים על:
* רכישת ציוד (לפי רשימה מאת פרידמן)
* החלפת הג'יפ של המועצה בטנדר.
* הקמת שבכות לגני ילדים (350 ל"י לכל גן).

משתתפים: י. כהן (היו"ר), נ. בוקצ'ין, ס. כץ

/// מיכל 57 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש