פרוטוקול ישיבות הנהלת המועצה (מס' 38) 20.6.1962 ו(מס' 39) 26.6.1962

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 38) 20.6.1962
מחליטים לקרוא את המועדון הטכני בשטח הפיתוח, על-שם אבא קורן,
ואת חלקו העליון (מעון ילדים), על-שם גב' קורן.

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 39) 26.6.1962
מאשרים קבלת שתי הלוואות, בסך 20,000 ל"י כל אחת, לבניית מעבדות לביה"ס התיכון.

משתתפים: י. כהן (יו"ר), נ.בוקצ'ין, ס. כץ – חברי ההנהלה
ד. ענבי – מזכיר המועצה

/// מיכל 57 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש