פרוטוקול הנהלת המועצה (מס' 47 / מס' 28/62) 2.10.1962

פרוטוקול הנהלת המועצה (מס' 28/62) 2.10.1962
* מביאים לאישור המועצה היטל ביוב: לבתי מגורים ובניינים ציבוריים, מפעלי תעשייה, חנויות, בתי מלאכה ומשרדים.
* פרסום מכרז על טרקטוריסט הבקיא בעבודות שופר-דוזר ופודוזר.
* מחליטים על ביצוע מתקני ספורט ב"תלמים" ובתיכון וביצוע תיקונים ב"ניר".
* הזמנת פלטפורמה לטרקטור.

משתתפים: י. כהן (יו"ר), נ.בוקצ'ין, ס. כץ – חברי ההנהלה
ד. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 57 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש