פרוטוקול ישיבות הנהלת המועצה (מס' 35) 14.3.1962, (מס' 36) 23.5.1962, (מס' 37) 29.5.1962

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 35) 14.3.1962:
מאשרים החלפת נציגים בוועדות, לפי בקשת סיעת אחה"ע:
ס. כץ יו"ר ועדת תרבות וספורט במקום מ. גצולסקי
בוועדת סעד – ציפורה שפירא במקום נג'י וגצולסקי במקום כץ.

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 36) 23.5.1962:
מנוי חברי ועדת ערר לצורך חוק עזר, בדבר הסדר שמירה (רופא ואזרח):
ד"ר דניאל ליאון ומר נלקין אליעזר.

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 37) 29.5.1962:
* מאשרים שינויים בדירוג עובדים ומתן קביעות – בהתאם לרשימה המצורפת בפרוטוקול המקורי.
* גן ילדים שייבנה בשטח הפיתוח, ייקרא על-שם משפחת טולפין מארה"ב.

משתתפים: י. כהן – ראש המועצה, נ. בוקצ'ין וסמי כץ – סגני ראש המועצה
נוכחים: י. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים: י. כהן,  ד. ענבי

/// מיכל 57 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש