פרוטוקול מישיבת המועצה (מס' 56) מה-7.11.1963

פרוטוקול מישיבת המועצה (מס' 56) מה-7.11.63
הוחלט (פה אחד) לקבל את הצעת היו"ר, לדחות את הדיון בפרוטוקול ישיבת ההצעות (מס' 50) בנושא מפעל המים, לישיבת המועצה הבאה (ב-13.11) – ולבקש את יו"ר ועדת ההצעות לבדוק אם יש צורך לקיים דיון מוקדם נוסף, לפני ישיבת המועצה הבאה.

משתתפים: י. כהן – יו"ר המועצה,  נ. בוקצ'ין – סגן יו"ר המועצה
ש. צבייר, מ. גזית-גצולסקי, ז. נוימן, ו. שהרבני, י. אסלן – חברי המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
חסרים: סץ כץ – סגן יו"ר המועצה, י. לויסון – חבר המועצה

/// מיכל 57 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש