פרוטוקול מישיבת המועצה 30.10.1963 (המשך לישיבה מס' 55 מה-23.10)

פרוטוקול מישיבת המועצה 30.10.63 (המשך לישיבה מס' 55 מה-23.10)
בז'רנו האשים את שהרבני, באמצעות מכתב ששלח עורך הדין שלו, על הוצאת דיבה. המכתב הועבר לטיפול היועץ המשפטי של המועצה. בנוסף, התקבל מכתב שנשלח לשהרבני ממרכז בית"ר, בו הם מתנצלים על התקרית ומבקשים לראות את המקרה כמחוסל.
לאחר דיון ארוך, לאור ההתפתחויות במהלך השבוע, הוחלט: " אם יתקבל מכתב שבו הם מצטערים על התקרית, נקבל זאת ונראה את המקרה כמחוסל. אם לא, יפורסם גילוי דעת שבו יצוין שחבר המועצה מטעם חרות (לוינסון) לא היה שותף לכל הפרסומים שפורסמו בנושא, יצולמו חילופי המכתבים שלנו בין תנועת החרות להסתדרות בעניין זה וגינוי לגבי כל מה שנעשה."

במהלך הדיון חלה הפסקה, כאשר נכנסו (בהתאם להזמנה מוקדמת) המהנדס בס, מתכנן תכנית האב לביוב, לשם מתן הסברים, וקידר – שמשרדו מבצע את עבודות הפיתוח.

משתתפים: י. כהן – יו"ר המועצה,  נ. בוקצ'ין, ס. כץ – סגני יו"ר המועצה
ש. צבייר, מ. גזית-גצולסקי, ז. נוימן, י. לוינסון, ו. שהרבני, י. אסלן – חברי המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה

/// מיכל 57 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש