פרוטוקול מישיבת המועצה (מס' 44) מה-28.1.1963

פרוטוקול מישיבת המועצה (מס' 44) מה-28.1.63
סיכום המכרז לעבודת ביוב:
לאחר דיון ארוך מתקבלת הצעת יו"ר המועצה, לקבל את הצעת הקבלן "שרביב" לביצוע עבודת הביוב בשני חלקי הקריה. וזאת, "למרות שהוא איננו הזול ביותר – אולם הבא מיד אחר ההצעה הזולה ביותר".
נמנעו מההצבעה בוקצ'ין ושהרבני, התנגדו להצעה נוימן ולוינסון.

משתתפים: י. כהן – יו"ר המועצה, נ. בוקצ'ין, ס. כץ – סגני יו"ר המועצה
ש. צבייר, מ. גצולסקי, ז. נוימן, י. לוינסון, ו. שהרבני, י. אסלן – חברי המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה

/// מיכל 57 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש