פרוטוקול מישיבת המועצה (מס' 47) – 24.3.1963

פרוטוקול מישיבת המועצה (מס' 47) – 24.3.63
מאשרים :
העברת סעיפים בתקציב המועצה לשנת הכספים 1962-63 ותוספת לתקציב הרגיל לאותה שנה (בהימנעות שהרבני).
פירוט ההעברות מסעיף לסעיף והתוספת לתקציב (תקבולים ותשלומים) – בגוף הפרוטוקול.

משתתפים: י. כהן – יו"ר המועצה,  נ. בוקצ'ין, ס. כץ – סגני יו"ר המועצה
ש. צבייר, מ. גזית-גצולסקי,  י. לוינסון, ו. שהרבני, י. אסלן – חברי המועצה
חסר: ז. נוימן – חבר המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה

/// מיכל 57 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש