פרוטוקול מישיבת ועדת ההצעות (מס' 46) – 17.7.1963

פרוטוקול מישיבת ועדת ההצעות (מס' 46) – 17.7.63
מחליטים (לאחר יציאת היועצים):
להמליץ בפני מליאת המועצה, למסור את עבודת הביוב לקבלן הזול ביותר, שהוא א. זלוף.
לבטל את המכרז להקמת מעון ילדים, שאליו הוגשה רק הצעה אחת של משה זלוף – בגלל הטעויות שבה, ולפרסם מכרז חדש.
להמליץ לא לקבל את הצעת משה זלוף להקמת בית תרבות, שהייתה הזולה ביותר – בגלל הטעויות שחלו בה, אלא למסור את העבודה לכדורי ניסן, ולקבל אינפורמציה לגבי עבודותיו בעבר.

משתתפים: ס. כץ – יו"ר הוועדה
נ. בוקצ'ין, ו. שהרבני, י. לוינסון, מ. גצולסקי, ז. נוימן, ש. צבייר, ע. אורן – חברי הוועדה
נוכחים: מ. בס, מורד, קידר – מהנדסים, א. אחידב – גזבר המועצה
א. פולק – רושמת הפרוטוקול

/// מיכל 57 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש