פרוטוקול מישיבת המועצה (מס' 57) מה-13.11.1963

פרוטוקול מישיבת המועצה (מס' 57) מה-13.11.63
אישור פרוטוקול ישיבת ועדת ההצעות מס' 50: הוחלט לבקש את חוות דעת הממונה על המחוז, בדבר אפשרות לנהל מו"מ נוסף עם הקבלנים על מסירת העבודה להקמת מאגר המים.
אישור פרוטוקול ישיבת ועדת ההצעות מס' 51 (מה-12.11): הוחלט (פה אחד) למסור את עבודת הבנייה של 80 יחידות הדיור (בשטח ההקפאה מול ביה"ס התיכון), לקבלן צבי סבירסקי. אולם בשלב זה, לסכם עמו רק על בניית 32 יחידות של 70 מ"ר, לפי מחיר המכרז.
אישור הלוואה לראש המועצה לרכישת רכב משומש, בסך 7,000 ל"י.
אישור נסיעת ראש המועצה לארה"ב לשבועיים, להשלמת פעולת גיוס הכספים, בה החל בנסיעתו הקודמת (לפני שנתיים).

משתתפים: י. כהן – יו"ר המועצה,  נ. בוקצ'ין, ס. כץ – סגני יו"ר המועצה
ש. צבייר, מ. גזית-גצולסקי, ז. נוימן, י. לוינסון, ו. שהרבני, י. אסלן – חברי המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה

/// מיכל 57 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש