בקשות לוועד ולמועצה האזורית לקבלת רישיונות לפתיחת עסקים 1953-1952