התכתבות בין ועד הכפר ומרכז החינוך – העתקים ממכון לבון 1945-1944

התכתבות בין הוועד והמרכז לחינוך – העתקים ממכון לבון 1944-45:
מהמפקח הראשי על בתיה"ס לוועדת החינוך ולוועד ההורים בביה"ס בכפר, לגבי אי התאמת מבנה ביה"ס (בעקבות דיווח המורה שמואל גוברמן – אוקטובר 1945),
פניות לוועד השכונה לגבי אי-תשלום לגננת ב"ש גינזבורג ואיום בהשבתת פעילותה (ינואר 1945), ההכנות הדרושות לפתיחת שנה"ל הבאה  (כפי שסוכם עם גב' וישניאק והגננת אילנה (ספטמבר 1945) – לאחר שהמרכז לחינוך לא עמד בהבטחותיו מ-1944 ועוד.

/// מיכל 11 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image