הסדרים כספיים בין המועצה המקומית והאזורית 1959-1953

הסדרים כספיים בין המועצה המקומית והאזורית 1953-1959:
בקשת המועצה האזורית מהוועד המקומי לתשלום חובו (1953),
תכתובת בין מזכיר המועצה המקומית (זהבי) והממונה על המחוז (קופרמן) לגבי הסדר חשבונות עם המועצה האזורית (1954),
ראשי המועצות מוזמנים על-ידי האגף לשלטון מקומי לדיון בנושא החובות בין המועצות (1957, 1958, 1959).

/// מיכל 7 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image