המועצה האזורית וחברת התחבורה דן 1954-1953

תכתובת בין המועצה האזורית לבין חברת התחבורה דן 1954-1953:
פרוטוקול פגישת באי-כוח המועצה האזורית אונו עם בא-כוח הנהלת דן מה-6.1.54, בנושאים הקשורים בתחבורה:
מסחרי, יו"ר המועצה ופורטיס מזכיר המועצה, בהשתתפות באי-כוח היישובים:
מאפעל – בורשטיין, מכפר אז"ר – שילוני, מבזנר ומלניצקי, מקריית אונו – והבה וזהבי, ממעברת אונו – זלוף וקחטן.

דיווח נציג המועצה האזורית לוועד קריית אונו, לגבי פגישתו עם חברת דן (מה-6.1.54), בנושא בעיות התחבורה בקריית אונו – לאחר תכתובת קודמת ביניהם בנושא.

/// מיכל 7 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image