פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה (מס' 46) – 19.9.1962

פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה (מס' 46) – 19.9.1962:
מחליטים:
* להאריך את החוזה עם הקבלן עמבר לאיסוף האשפה לחצי שנה , בתנאי שיסכים למחיר החוזה הקיים.
* לרכוש מהדק אדמה מכני, במסגרת התקציב הבלתי רגיל.
* להביא לאישור המועצה חוזה בינה לבין ה"חברה לקידום התעשייה והמלאכה בקריית אונו", בדבר ערבות המועצה להלוואות לחברה זאת.
* לקבל הלוואות מאוצר השלטון המקומי: לקונסולידציה ולמועדון טכני לנוער ולמעון ילדים.
* לקבל מלווה מהמועצה, מתקציב הפיתוח של משרד הפנים לשנת 1962/63, לעבודות פיתוח: כבישים, ביוב, ניקוז, חשמל והשתתפות בבנייני ציבור של המועצה הדתית.
* להביא לאישור המועצה להגיש ערער לוועדת השומה, לגבי לוח השומה של השנה המתחילה ב-1.4.62.
* לתקן את חוק העזר בדבר אספקת מים של המועצה, ולהגדיל את מחירי המים בשיעורים המוצעים על ידי משרד הפנים. תוקף התיקון מה-1.4.62 – תאריך בו חל על המועצה ההיטל לאיזון מחיר המים.

משתתפים: י. כהן (יו"ר), נ. בוקצ'ין (סגן היו"ר)
רושם הפרוטוקול: ד. ענבי – מזכיר המועצה
חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 57 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש