פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה (מס' 32) – 16.1.1962

פרוטוקול  ישיבת הנהלת המועצה (מס' 32) 16.1.1962

* מאשרים את החלטת הוועדה, שאישרה את הצעת אריה אחידוב למשרת גזבר המועצה.
* מחליטים על קבלת הלוואה בסך 30,000 ל"י למימון נוסף לבניית ביה"ס התיכון, ועל הקמת 2 כיתות נוספות.
* מחליטים על הקצאת קרקע לבית הכנסת "רמב"ם".
* מאשרים את ועדת הקניות: ס. כץ (יו"ר), בוקצ'ין, לוינסון, נוימן , שהרבני.
* מייפים את כוחו של האפסנאי, למכירת אדמת מילוי.
* מאשרים שינויים בתקציב הפיתוח המאושר 1961-62 (פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 25 מה 6.12.61).
* מחליטים על רכישת מכונית איסוף אשפה הידראולית, תקציב בלתי רגיל 1962-63.

משתתפים: כהן (יו"ר), בוקצ'ין (סגן היו"ר), כץ (סגן היו"ר) –  חברי ההנהלה
רושם הפרוטוקול: ענבי – מזכיר המועצה, חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 57 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש