פרוטוקול מישיבת המועצה (מס' 30) – 29.3.1962

פרוטוקול  ישיבת המועצה (מס' 30 ) 29.3.1962   

מאשרים:
* תוספת תקציב לשנת 1961-62: תקבולים בסך  34,000 ל"י ותשלומים
בסך 32,720 ל"י, וכן העברות בין סעיפים במסגרת התקציב המאושר בסך 1,700 ל"י.
* קבלת הלוואה בסך 15,000 ל"י מכספי מפעל הפיס, לביצוע עבודות שונות.
* זכות חתימה לגזבר המועצה אריה אחידב, החל מה 1.4.62, וביטול זכות
החתימה של דוד ענבי.

משתתפים: כהן (יו"ר), בוקצ'ין (סגן היו"ר), כץ (סגן היו"ר), גצולסקי, צבייר,
לוינסון  –  חברי המועצה, חסרים: נוימן, שהרבני, אסלן
רושמת הפרוטוקול: חנה אונגר,  חותמים: כהן ואונגר

/// מיכל 57 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש