קובץ שני של פרוטוקולים מישיבות ועדת ההצעות – 1962

מקבץ שני של פרוטוקולים מישיבות ועדת ההצעות – 1962:

ישיבה (מס' 23) מה-24.5, ישיבה (מס' 25) מה-21.6, ישיבה (מס' 29) מה-17.9, ישיבה (מס' 32) מה-29.19
פירוט הישיבות בקובץ/הפרוטוקול המצורף.

המשתתפים*: ס. כץ (יו"ר הוועדה),
נ. בוקצ'ין, ו. שהרבני, ז. נוימן, י. לוינסון, ש. צבייר, מ. גזית (גצולסקי) – חברי הוועדה
ע. אורן – מהנדס המועצה
רושם הפרוטוקולים: מ גזית – מזכיר הוועדה
חותמים: כץ וגזית בישיבה מס' 23, ש. אונגר בישיבה 25, פולק אורה בישיבות מס' 29+32.

* הנוכחות משתנה מאד מישיבה לישיבה.

 

 

/// מיכל 57 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש