פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה – 14.6.1965

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה – 14.6.1965

משתתפים: י. כהן, ס. כץ
נעדר: ש צבייר
נוכחים: ד. ענבי – מזכיר המועצה
א. אחידב – גזבר המועצה

חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 57 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש