מעברה – שונות 1960-1950

מעברה – בקשות סיוע ונושאים נוספים, 1950-1960

/// מיכל 13 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש