מועצת הפועלים, ההסתדרות – המחלקה המוניציפלית 1962-1952