מועצת הפועלים והמועצה המקומית – בית ל"הפועל" 1963-1954