בי"ס ניר – מחברת המחנך – ח'1 – שנת הלימודים תשכ"ב 1961-62