בי"ס ניר – מחברת המחנך – ה' 3 – שנת הלימודים תשכ"ב