בי"ס ניר – מחברת המחנך – ג' 3 – שנת הלימודים תשכ"ב 1961-62