בי"ס ניר – מחברת המחנך – ב' 1 – שנת הלימודים תשי"ט