מעברה – כרטיסיות התפריט של המבשלת רחל קוניקוב – 1960