חשבונות לוועד הכפר עבור מדידות טופוגרפיה ופרצלציה 1950-1953

חשבונות עבור מדידות טופוגרפיה ופרצלציה – 1950-1953:
חשבונות עבור: עבודת הפרצלציה ( החל מ-26.12.50 עד 28.9.53)
ועבור טופוגרפיה של המרכז הקיים והמרכז המסחרי – ורישום 40 חלקות ( מרץ ויולי 1952).

/// מיכל 5 / תיק 7 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image