ועד כפר אונו – משכורת לרבינוביץ נפתלי ולהוצאות שונות 1950-1951