פרוטוקול ישיבת ועדת הכספים מיום 22.11.1953

*רכישת 2 מבנים של רסקו – מחליטים לרכוש את המבנים.
*שאלת דירוג שכר הלימוד בגנים.
מחליטים על שישה דירוגים ומציעים שזהבי וקניגר יהוו ועדה שתקבע כמה כל הורה משלם.
*מס שלטים ומודעות.
מחליטים לאשר את חוק העזר למס בהתאם לחוק שחוקקה המועצה האזורית הירקון עם תיקונים.
*לבקשת מנהל ביה"ס בדבר הגדלת תקציב.
מאשרים בשימוש כספי הרזרבה להגדלת תקציב הספורט.
מאשרים 100 ל"י להוצאות משרד, (שונות).
*דוחים את הדיון על האזור המסחרי ובריכת השחייה.
*מחליטים לגבות 5 ל"י תמורת פרסום מודעות באגרת.

משתתפים: י. כהן, מרקוביץ, ווהבה, ציפרשטיין, היימן, זהבי.

/// מיכל 45 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש